1- گلشهر مرکز تجاری گلشهر واحد A11-A12

2- فردیس ضلع جنوبی فلکه دوم بوتیک هومن

3- مرکز خرید درختی طبقه همکف واحد 208 هانا

4- جهانشر بلوار جمهوری شمالی فروشگاه الماس

5- نظرآباد خیابان انقلاب کوچه شهید عباسی مزون مشتاق