خیابان پایدارفرد بین گلستان سوم و چهارم پلاک 53 طبقه 3 واحد 13