1- خیابان خیام 11 پلاک 76 مزون نرسی

2- بلوار وکیل آباد بین هاشمی 14 و 16 ساختمان رز مزون ژورژت

3- خیام 11 بین خیابان فرهاد و نسترن پلاک 39

4- بلوار هاشمیه بین 14 و 16 مزون سوین

5- پاساژآسمان 1 طبقه منفی یک لاین C4 پلاک 493