1- خیابان شیشه گران بهشتی 7 تامای مزون

2- خیابان شهید کریمی کوچه برق پاساژ مروارید طبقه همکف فروشگاه آنتیک