سه راه سینما جنب بانک کشاورزی نبش کوچه 60 گالری بند