1- خ مطهری پاساژ امیر طبقه همکف فروشگاه پاییز

2- خ علم الهدی پاساز پاسارگاد پلاک 47