1- زیتون کارمندی خیابان حجت سیتی سنتر مهزیار طبقه 3 واحد 308

2- لشگر خیابان قصر شیرین پلاک 63/1 بوتیک سون

3- کیان پارس بین آبان و موحدین مزون سیندرلا