خیابان دشتی خیابان تختی نبش تختی 4 پلاک 22 واحد 4 طبقه 2